Dressyrträning enskild  i 45 min               250 kr
Dressyrträning två ekipage i 45 min        175 kr/ekipage
Ridning av iordninggjord häst 45 min       200 kr
Milersättning                                                18 kr/milen
Träning och tävling av häst                        4500 kr/månaden inklusive foder, strö, skötsel och träning.
Försäljning av häst                                       3500 kr/månaden + 13 % vid försäljning.
Jag är alltid öppen för andra förslag än de ovan. Stämmer inte något av alternativen med vad du söker så hör av dig så kan vi säkert diskutera fram en annan lösning.
Jag innehar FA-skattsedel.